PSYCH-K® EĞİTİMİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

Eğitim Materyallerinin Kullanımı

PSYCH-K® Online Eğitimi 1. Seviye’ye katıldıktan sonra, Eğitim Materyallerini sadece kendimle çalışırken kullanma hakkım olduğunu kabul ve beyan ederim. Yukarıda söylenen Eğitim Materyallerini sadece kendimle çalışırken kullanma hakkıma ilave olarak başka kimselerle PSYCH-K® kullanma ve Kolaylaştırma hakkım olmadığını ve bunu yapmayacağımı teyit ve taahhüt ederim.

 

PSYCH-K® Online Eğitimi 1. Seviye’nin başka kimselerle çalışmak için gerekli donanımı sağlayan bir eğitim olmadığını anlar ve kabul ederim. Buna ilave olarak PSYCH-K® süreçlerini hiçbir şekilde diğer insanlara, gruplara veya kişilere, profesyonel veya başka türlü, para kazanmak amaçlı veya başka şekilde öğretmemeyi kabul ve taahhüt ederim. Aynı zamanda PSYCH-K® süreçlerine ait herhangi bir video/film sunumunu, internet üzerinde ya da herhangi bir elektronik medya aracılığı ile yayınlamayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Feragat

PSYCH-K® süreci sadece inançların değiştirilmesi ile kısıtlıdır. PSYCH-K® süreci medikal sorunlara teşhis koymak için veya medikal tedavi, profesyonel zihin sağlığı tedavisinin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır.

Telif Hakları ve Ticari Marka

ABD’de kain The Myrddin Corporation’ın (d.b.a. The PSYCH-K® Centre International) telif hakları, ticari markalar, konseptler ve gizli ticari sırlar, çalışma kitapları, basılı metinler ve PSYCH-K® programı ile ilgili olan malzemeler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmadan, çeşitli hakların sahibi olduğunu kabul ederim. Ayrıca  PSYCH-K® eğitim materyallerinin, PSYCH-K® Eğitimlerinde ve PSYCH-K® Web sitesinde (www.psych-k.com) kullanılan logoların ve diğer ticari sembollerin The Myrddin Corporation’ın tescilli, fikri hakkı/mülkiyeti olduğunu tasdik ve kabul ederim. Ve bunları The Myrddin Corporation’un açık yazılı izni olmadan, bütün olarak veya kısmen, çoğaltmayacağımı, kullanmayacağımı, intihal etmeyeceğimi veya herhangi bir PSYCH-K® konseptinin, teknolojisinin ve stratejisinin, veya basılı metinlerinin, materyallerinin veya Web sitesi grafiklerinin, herhangi bir şekilde, ister direkt olarak, yeni bir iş yaratırken veya başka şekilde taklit ve benzerini yapmayacağımı kabul ederim. İlave olarak, her ne şekilde olursa olsun, Online (internet üzerinden) Eğitim sürecindeki, ders ya da pratikler esnasında, bir bütün ya da parçalar halinde, ses, video ya da fotoğraf kaydı yapmayacağımı kabul ederim. Buna ilave olarak Online Eğitimdeki materyalleri ve görüntüleri fiziksel, dijital ya da fotoğraf şeklinde herhangi bir kimseyle paylaşmayacağımı ve/veya göndermeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

PSYCH-K® ismini (büyük yada küçük harfle) bir Web sitesi veya URL domain isminin bir parçası olarak, bir e-mail adresinin parçası olarak, sosyal ağlardaki profil adımın ya da sayfamın adının bir parçası olarak kullanamayacağımı anlar ve kabul ederim.

Şahin logosunu, ya da PSYCH-K® Center International web sitesinde bulunan ve The Myriddin Corporation’ın tescilli logosu olan spiral logoyu ticari ya da herhangi bir sebeple The Myriddin Corporation’ın yazılı izni olmadan kullanmayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Bu sözleşmeyle bağlanmış olduğumu ve bu anlaşmanın tüm şartlarına uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Bu sözleşmenin kabulünün The Myrddin Corporation tarafından tarafıma teyit edilmeyeceğini, bu sözleşmenin sözleşme ortağım olan, 829 Ridgeview Way, Crestone, Colarado, ABD adresinde bulunan The Myrddin Corporation’a (d.b.a. The PSYCH-K® Centre International) yönlendirileceğini ve saklanacağını, bu saklama işleminin elektronik ortamda 3. parti BT hizmeti aracılığı ile yapılabileceğini kabul ve taahhüt ederim.